Dit is een korte toets voor de online cursus ‘Manuele technieken bij bekkenpijn’. U krijgt een uur de tijd. Er zijn 10 vragen. U slaagt bij een minimumscore van 75 procent juiste antwoorden. Praktische vaardigheden worden niet in deze toets bevraagd, deze worden op de praktijkcursus getoetst.

Succes!


{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}