Herstel van bekkenpijn


Bekkenpijn verbetert meestal na de bevalling


Het goede nieuws is dat zelfs zonder behandeling de meeste vrouwen met bekkenpijn binnen enkele weken of maanden na de bevalling herstellen. De behandeling met Rost Therapy™ kan echter de symptomen snel helpen verbeteren, zelfs tijdens de zwangerschap en vrouwen in staat stellen weer te functioneren en een actief leven te leiden.

Met een conventionele behandelaanpak was 35% van de vrouwen met bekkenpijn binnen een maand na de geboorte klachtenvrij (Ostgaard et al. 1991). Bij conventionele behandeling had 7-18% van de vrouwen 18 maanden na de bevalling nog steeds ernstige klachten. In het onderzoek van Cecile Röst had echter minder dan 2% van de vrouwen die tijdens de zwangerschap met Rost Therapy™ werden behandeld 18 maanden na de bevalling ernstige klachten, van wie er vijf zich in de eindfase van een volgende zwangerschap bevonden of onlangs nog een kind hadden gekregen.

Bekkenpijn blijft soms bestaan

Bij een klein aantal vrouwen blijft bekkenpijn bestaan (7 tot 18%) en zonder effectieve behandeling kunnen de symptomen chronisch worden en jarenlang het functioneren en de kwaliteit van leven beïnvloeden. Als een vrouw chronische rug-, heup- of schaambeenpijn ervaart die rond de tijd van een zwangerschap of bevalling is begonnen, is het belangrijk dat zij door een ervaren fysiotherapeut wordt onderzocht op bekkenpijn. Soms is een aanpak met verschillende disciplines, naast fysiotherapie, het beste, vooral als de klachten al langer aanwezig zijn. Chronische of aanhoudende pijn beïnvloedt alle facetten van het leven en kan zelden worden opgelost door alleen de fysiotherapeut. 

Er is altijd hoop op verbetering

Het is belangrijk om de cyclus van chronische pijn te doorbreken. De Rost Therapy™-behandeling kan helpen, zelfs als bekkenpijn symptomen al jaren aanwezig zijn. Het vinden van een Bekkentherapeut Rost Therapy™ is de eerste stap om de controle terug te krijgen over een leven dat door bekkenpijn is veranderd.