Patiëntvriendelijke technieken om bekkengordelpijn te verlichten

Op de onderstaande video's vindt u de Rost Roll-techniek (of hoe u zich in bed kunt draaien als u bekkenpijn heeft) en de symmetrietechniek, twee van de vele kenmerken van Rost Therapy™. Deze originele video's laten effectieve oefeningen zien om pijn en disfunctie van de bekkengordel te beheersen. Door de jaren heen is de therapie steeds verfijnder geworden. In onze online en praktijkgerichte cursussen leren therapeuten alle details om deze en andere technieken succesvol bij hun patiënten te kunnen toepassen. Tegenwoordig is het voor de meeste vrouwen bij wie de diagnose bekkengordelpijn is gesteld zeker mogelijk om tijdens de zwangerschap te blijven functioneren met een minimale hoeveelheid pijn.

Rost Roll - Pijnvrij omdraaien in bed

De symmetrietechniek