Over Rost Therapy


  • Home
  • /
  • Over Rost Therapy

Wat is Rost Therapy?

De Rost Therapy™-methode is een integrale therapeutische benadering voor de behandeling van bekkenpijn en stuitklachten.  De methode is ontwikkeld door orthopedisch manueel therapeute en klinisch epidemiologe Cecile Röst PT MSc en geniet internationale bekendheid, mede dankzij de  samenwerking met de Canadese bekkenfysiotherapeute/universitair docente Susannah Britnell PT. Een belangrijke bijdrage aan de bekendheid zijn de grootschalige klinische studies die in samenwerking met prof. Koes en Dr A. Verhagen zijn uitgevoerd en gepubliceerd in gerenommeerde tijdschriften. De methode is bewezen patient- en therapeutvriendelijk. Deze holistische benardering is zeer effectief: dankzij de praktische toepasbaarheid in het dagelijks leven leren vrouwen ( en ook mannen) omgaan met verstoringen die in het bekken kunnen optreden. Gevolg is vermindering van pijn en in staat zijn goed te functioneren tijdens  zwangerschappen, na de bevalling en ook na bijvoorbeeld een val op het stuitje of bij verhoogde bekkenbodemspanning. 

De methode richt zich op vier onderdelen:

  1. Een anamnese waarin alle facetten van de klachten worden meegenomen. Waar en hoe zijn de klachten? Hoe beinvloeden ze het dagelijks leven? En hoe vaak treden de klachten op? Hebben de klachten invloed op het deelnemen aan het sociale leven, hinderen ze werk of reizen? Wat is de invloed op emoties? Tijdens de intake worden begrippen verklaard aan de cliënten zodat het duidelijk wordt hoe de biomechanica van het bekken onderdeel is van een groter geheel en waar de therapeut naar zoekt in het klinisch onderzoek.
  2. Een fysiek onderzoek dat asymmetrie en/of spieronbalans van het bekken en niet bijdragende bewegingspatronen en houdingen identificeert en analyseert.
  3. Een behandeling waarbij de therapeut geschoold is om technieken toe te passen die de bekkensymmetrie en spierondersteuning verbeteren en pijn verlichten. De behandeling kan (bij toestemming van de patient en deskundigheid van de therapeut) worden versneld door het toepassen van dryneedling of technieken uit de manuele of fasciatherapie.
  4. Een oefenprogramma voor thuis/werk om de bekkengewrichten en spierpatronen goed in balans te brengen. Houdings- en bewegingsadvies bij dagelijkse activiteiten en bewustwording van patronen is een belangrijk onderdeel van de therapie. Het programma is eenvoudig, waardoor de therapietrouw uitzonderlijk hoog is

De methode biedt begeleiding en oplossingen voor elke stap in het therapeutische proces: onderzoek, behandeling en zelfzorg van de patiënt. Het aanpassen van handelingen in het dagelijks leven en het bevorderen van zelfkennis zijn sleutelstrategieën van de Rost Therapy™-methode.

Er is een klein aantal therapiesessies nodig voor de behandeling en om de technieken te leren. Deze actieve aanpak geeft vrouwen controle over hun symptomen en functioneren terug. Dryneedling en manuele technieken kunnen daarbij worden toegepast door therapeuten die hierin door Rost Therapy zijn nageschoold.

Bewijs over de effecten van de Rost Therapy™-methode

Rost Therapy™  is een effectieve behandeling met snelle en blijvende resultaten, waarvan de effectiviteit is getest in een groot vervolgonderzoek (Röst et al 2006).

Binnen een paar weken konden vrouwen met bekkenpijn die behandeld werden met de Rost Therapy™-methode normaal functioneren, weer aan het werk gaan en sporten. In feite rapporteerde 98% van de 430 vrouwen die tijdens de zwangerschap met de Rost Therapy™-methode werden behandeld voordeel van de behandeling (Rost et al. 2006).

Conventionele behandeling VS Rost Therapy™

Bij conventionele behandeling was 35% van de vrouwen met bekkenpijn binnen een maand na de geboorte symptoomvrij, maar had 7 tot 18% tot achttien maanden na de bevalling ernstige klachten (Ostgaard et al. 1991).Minder dan 2% (n=7) van de vrouwen die tijdens de zwangerschap met de Rost Therapy™-methode werden behandeld (Röst et al. 2006) had echter achttien maanden na de bevalling ernstige klachten, vijf van deze zeven vrouwen bevonden  zich op het moment van invullen van de vragenlijst in het eindstadium van een volgende zwangerschap of waren net opnieuw bevallen. .De zesde vrouw die ernstige klachten aangaf bevond zich in een postnatale depressie en de zevende was na twee sessies gestopt met de behandeling en de thuisoefeningen.  De overige 423 vrouwen waren goed tot zeer goed hersteld en rapporteerden weinig klachten. 

Volg een opleiding bij Rost Therapy™ 

Het Rost Therapy expertisecentrum voor bekkenpijn en stuitklachten leidt vanaf 1998 therapeuten op in onderzoek en behandeling van bekkenpijn. We hebben sindsdien meer dan 4.000 professionals opgeleid en bieden blended learning-cursussen in onderzoek en behandeling van bekkenpijn en stuitklachten. Deze populaire opleidingen zijn bedoeld om de ingewikkelde en complexe bekkenproblemen en biomechanica te leren begrijpen en vertalen naar een eenvoudig concept waardoor therapeuten van allerlei achtergronden en niveau’s de cursussen kunnen volgen. 

Hoe het Rost Therapy expertisecentrum begon

In het begin van de jaren 2000 bleef mond-tot-mondreclame therapeuten naar de praktijk van Cecile Röst in Leiden (Nederland) brengen, op zoek naar iemand die bekkenpijn kon behandelen. Inmiddels vinden ook vele professionals uit alle lagen van de gezondheidszorg  hun weg naar deze praktijk. als ze bekken- of stuitpijn hebben.  Dankzij dit brede netwerk van patiënten en hun hulpverleners wordt veel kennis en ervaring gedeeld en worden de nieuwste inzichten in de praktijk getoetst op grote groepen, zelfs als het over uitzonderingen op de regel gaat. 

Therapeuten zoeken

Twintig jaar later biedt het expertise centrum vijf volledige cursussen aan in Nederland en België.  Engelstaiige cursussen  zijn online beschikbaar op deze site. Onze studenten komen om zich te specialiseren in de behandeling van bekkenpijn. Fysiotherapeuten, oefentherapeuten, bekkenfysiotherapeuten, manueeltherapeuten, chiropractors, osteopaten, verloskundigen, bewegingsinstructeurs en soms artsen worden opgeleid in onderzoek en behandeling van bekkenpijn. Meer dan 700 daarvan zijn te vinden in onze therapeutenzoeker op onze website.

Ons cursussysteem

Onze huidige cursussen volgen een blended learning systeem: een theoretische online cursus is de eerste stap, gevolgd door de praktijkcursus waarbij je alles wat je online hebt geleerd in de praktijk gaat brengen.

Het Rost Therapy™ netwerk

Het Rost Therapy™ netwerk streeft ernaar professionals op het gebied van bekkenpijn en stuitklachten met elkaar te verbinden via de therapeutenzoeker​ en via onze laagdrempelige contactgroepen voor behandelaars op Siilo. Wilt u zich inschrijven in onze database zodat patiënten en collega’s u kunnen vinden? Doe mee met een van onze cursussen. 

Waarom een netwerk voor bekkenpijn en stuitklachten?

Bekkenpijn treft veel zwangere vrouwen en postpartumvrouwen. Het is een aandoening die een grote invloed heeft op het dagelijks functioneren en de kwaliteit van leven.

  • Bekkenpijn is een matig onderkend en onder behandeld probleem. In één onderzoek vertelde 71% van de zwangere vrouwen met bekkenpijn hun zorgverlener over hun klachten, maar slechts 25% kreeg enige vorm van behandeling voor hun aandoening (Pierce 2012). Anno 2024 zien we nog dagelijks vrouwen die de praktijk met moeite hebben weten te vinden en met een adequate behandeling al bij het begin van de klachten controle hadden kunnen terugkrijgen over hun pijn- en bewegingsklachten.
  • Veel vrouwen krijgen te horen dat rug-, schaam- en/of heuppijn een normaal onderdeel van de zwangerschap is, en dat deze na de bevalling waarschijnlijk zal verbeteren. Maar de realiteit is dat bekkenpijn aanzienlijk kan worden verbeterd tijdens de zwangerschap en postpartum, waardoor zwangere vrouwen goed kunnen functioneren, zowel thuis als op het werk, en van hun zwangerschap kunnen genieten.

Er is behoefte aan gespecialiseerde professionals

We hebben meer goed opgeleide professionals nodig op het gebied van bekkenpijn en stuitklachten. We hebben therapeuten nodig die onze patiënten effectief aanmoedigen om de leiding over hun gezondheid te nemen. Therapeuten die weten dat bekkenpijn behandelbaar is en geen kwaal is die je negen maanden of zelfs jaren na de bevalling moet doorstaan. Professionals die weten dat aanhoudende bekkenpijn prima kan worden behandeld. Patiënten verdienen een andere benadering van bekkenpijn en stuitklachten. Eén die daadwerkelijk helpt. Ons doel met het Rost Therapy™-netwerk is om patiënten te helpen de hulp te vinden die ze nodig hebben en om informatie te verstrekken aan gezondheidswerkers over waar ze goed opgeleide behandelaars kunnen binden voor bekkenpijn en stuitklachten.

Bent u een in Rost Therapy gespecialiseerde behandelaar van bekkenpijn en stuitklachten?  Stuur dan een e-mail met de certificaten van de cursussen die u in Rost Therapy heeft gevolgd naar info@rosttherapy.nl zodat uw gegevens kunnen worden opgenomen in het RTh therapeutennetwerk.