Over ons


Cecile Röst, Orthopedisch Manueel Therapeut

Cecile werkt in Wijk bij Duurstede en Leiden, Nederland. Zij geeft leiding aan Centrum BTR, een paramedisch centrum waar onder meer de Fysiotherapiepraktijk MoVeS deel van uitmaakt. De carrière van Cecile is gewijd aan de behandeling van vrouwen en kinderen. Cecile heeft gewerkt in Pakistan, Duitsland en Nederland. Ze heeft opleidingen gevolgd in kinderfysiotherapie, sensorische integratietherapie en manuele therapie, die haar als professional hebben beïnvloed. Cecile, uit een groot gezin met zeven kinderen, richtte haar werk aanvankelijk op kinderen met gedragsproblemen zoals ADHD en autisme.

Cecile had tijdens alledrie haar zwangerschappen last van bekkenpijn. Tijdens haar derde zwangerschap bedacht Cecile, waarbij ze haar eigen instinct gebruikte in plaats van een traditionele behandeling, oefeningen en houdingen die haar hielpen haar eigen bekkenklachten te verbeteren. Sindsdien heeft haar werk een andere richting gekregen! Kort na de bevalling behandelde Cecile andere zwangere en postpartumvrouwen met bekkenpijn, waarbij ze haar eigen formule van oefeningen en therapie gebruikte. Ze werd overspoeld met aanvragen voor behandelingen van vrouwen, zowel uit binnen- als buitenland. Cecile werkte vervolgens aan onderzoek om de effectiviteit van haar aanpak te bewijzen, en om te ontdekken hoe en waarom deze aanpak werkte. Internationale publicaties, lezingen en vele cursussen volgden. Cecile voltooide haar masteropleiding Klinische Epidemiologie aan de Universiteit van Amsterdam in 2017 met de ontwikkeling en validatie van een nieuwe aandoeningspecifieke en multifactoriële vragenlijst: OCI-PGP. Hierna zal zij haar carrière voortzetten in het wetenschappelijk onderzoek naar behandelingen van bekkenpijn.

Susannah Britnell, PT, FCAMPT

Susannah heeft een BSc Honours Degree in Fysiotherapie van de Universiteit van Manchester, Engeland, en een diploma in Manuele en Manipulatieve Therapie. Zij heeft bekkenfysiotherapie en pijnwetenschap (biopsychosociale benadering) geïntegreerd in haar praktijk.

Susannah werkt in Vancouver, BC, Canada, voornamelijk in een privépraktijk, maar doet ook wat werk in het BC Women's Hospital and Health Centre in het Maternity Hospital, Continence Clinic en het Center for Pelvic Pain & Endometriosis, een interdisciplinair programma voor aanhoudende bekkenpijn bij het BC Women's Hospital en Gezondheidscentrum. Susannah geeft Rost Therapy cursussen, is adjunct-professor aan de UBC School of Rehabilitation en is instructeur voor Pelvic Health Solutions Pelvic Health cursussen.

Susannah’s passie is om vrouwen te helpen om langdurige klachten te overwinnen. Veel van haar patiënten hebben al vele jaren, last van bekkenpijn. Door andere therapeuten de Rost Therapy methode te leren, hoopt Susannah de cyclus van chroniciteit te doorbreken, door ervoor te zorgen dat steeds meer vrouwen hun klachten goed kunnen beheersen tijdens de zwangerschap en de periode daarna.

Susannah ervaarde bekkenpijn tijdens haar eerste zwangerschap en was op dat moment helaas niet op de hoogte van de Rost Therapy aanpak. De therapie bleek echter zeer nuttig voor haar, zelfs jaren na haar bevalling.


Cecile en Susannah hebben jarenlang als team Rost-therapiecursussen gegeven in Canada, en hebben samen deze website en de app Rost Moves Mamas ontwikkeld.